Regnskap skillelinje

Økonomiske konsulentjenester og regnskapsoppdrag

Regnskapsføring

Vi har god kjennskap til mange forskjellige regnskapssystemer og er fleksible om dere har eget preferanse for regnskapssystem.

EHF / Remittering

For kunder som ønsker være løpende ajour med regnskapsføring anbefaler vi automatiserte løsninger som elektronisk fakturamottak og remittering.

Årsregnskap

Alle regnskapspliktige skal levere årsregnskap til Skatteetaten. Vi hjelper deg med dette.

Konsulenttjenester

Har du er spørsmål som du ikke finner svar på?  Vi tilbyr konsultenttimer til din bedrift.

Lønn

Vi registrerer lønn til deg og dine ansatte samt ordner alt i forhold til innrapportering til myndighetene.

Fakturering / kundefordring

Om ønskelig kan vi både foreta fakturering på vegne av selskapet samt purre på ikke betalt utestående.

Ligningspapirer

Vi har lang erfaring i utarbeidelse av ligningspapirer for de fleste selskapsformer og kan være en god samarbeidspartner på dette.

Stiftelse av selskap

Skal du stifte et aksjeselskap eller en annen form for bedrift? Vi hjelper deg med alt fra valg av organisasjonsform frem til ferdig stiftelse.

Regnskapsmedarbeider

Ved behov for å leie inn en regnskapsmedarbeider i en kortere eller lengre periode, har vi flinke personer som kan stille opp.

Oppryddingsoppdrag

Vi har kapasitet til å ta på oss større eller mindre oppdrag for opprydding av regnskap.

M-Regnskap hjelper til med alt fra EHF og lønn til ligningspapirer og stiftelse av selskap.