Vi kan tall

M-regnskap er et autorisert regnskapsførerselskap i henhold til lov om autorisasjon av regnskapsførere. Regnskapskontoret har i dag totalt 7 ansatte og holder til på Rud i Bærum. Av tjenester hjelper vi til med regnskapsføring, lønn, EHF/remittering, fakurering, årsregnskap, ligningspapirer, økonomiske opprydningsoppdrag, stiftelse av selskap, samt andre økonomiske konsulenttjenester
 

Våre kunder og erfaringer

Vi har om lag 150 små og mellomstore kunder fordelt på ulike bransjer og selskapsformer og vi har lang og bred erfaring innen regnskap, lønnsbehandling, avgiftsspørsmål og årsoppgjør.
 

Hovedfokus på høy kvalitet, kompetanse og fleksibilitet

Vårt hovedfokus er høy kvalitet, kompetanse og fleksibilitet og våre tjenester utføres etter gjeldende lover og regler. Vi ønsker å kunne tilby våre kunder tjenester tilpasset deres behov for best mulig å kunne forenkle deres hverdag og bedre deres lønnsomhet.

Regnskap skillelinje