Regnestykke.jpg

Ligningspapirer

Ligningspapirer

Ligningspapirer er en fellesbetegnelse på skattemelding med vedlegg som skal leveres skatteetaten innen 31. mai etterfølgende år. Det kan være vanskelig å fylle ut skattemeldingen korrekt samt vite hvilke vedlegg som skal følge.

 

Lang erfaring

Vi har lang erfaring i utarbeidelse av ligningspapirer for de fleste selskapsformer og kan være en god samarbeidspartner på dette.