Regnestykke.jpg

Årsregnskap

Regnskapspliktige

Alle regnskapspliktige skal levere årsregnskap til Skatteetaten. Frist for innsendelse av dett er 31.07 hvert år.

 

Vi hjelper med årsregnskapet

Årsregnskapet inneholder resultat, balanse og noter og er offentlig for alle. Det er derfor viktig at dette settes opp etter de formkrav satt av Skatteetaten. Vi hjelper gjerne.